Journalist için Almanca-Türkçe çeviriler:

gazeteci · muhabir · diğer çevirileri

Journalist gazeteci

Ich brauche einen echten Journalisten.

Gerçek bir gazeteciye ihtiyacım var.

Manujlo", "Wanka Kain", ein Journalist

Manouilov "Manouilo", "Vanka Cain", gazeteci.

Tom ist jetzt ein Journalist, Großmutter.

Tom artık bir gazeteci büyükanne.

Journalist muhabir

Alle Journalisten lieben dich.

Muhabirlerin hepsi seni seviyor;

Bist du Journalist?

Sen muhabir misin?

Gibt sich als radikaler Autor aus, als marxistischer Journalist.

Masquerades'de radikal bir yazar, Marksist bir muhabir.