Journalistin için Almanca-Türkçe çeviriler:

gazeteci · diğer çevirileri

Journalistin gazeteci

Noch eine Journalistin?

Başka bir gazeteci.

Journalistin der "Nachtausgabe".

Evening Press'ten gazeteci.

Ein Experte für Tierverhalten, eine Journalistin, ein Safari-Führer, eine Geheimdienstagentin und ein Veterinärpathologe.

Bir hayvan davranışları uzmanı bir gazeteci bir safari rehberi bir dış istihbarat ajanı ve veteriner patolojist.