Jurastudium

Ein Jurastudium ist eine Versicherung.

Hukuk diploması sigorta gibi bir şeydir.

Anthony, beende dein Jurastudium.

Anthony hukuk eğitimini tamamla.

Er kannte vom Jurastudium einen Schweizer Banker.

Hukuk fakültesinden bir İsviçreli bankacıyı tanıyordu.

Miss Hart war Ihre Kommilitonin im Jurastudium.

Bayan Hart hukuk fakültesinden sınıf arkadaşınızdı.

Naja, in In Übungsverhandlungen im Jurastudium.

Hukuk fakültesindeki sahte duruşmalarda yani.

Mein Freund Smith hat sein Jurastudium beendet.

Erkek arkadaşım Smith hukuk fakültesini bitirdi.

Thomas Friel, mein Tutor im Jurastudium.

Thomas Friel, hukuk okulu hocam.

Und dein Jurastudium?

Ya hukuk diploman?

Ja, willkommen im Jurastudium.

Evet, hukuk fakültesi böyledir.

Ted, ich bin seit dem Jurastudium hier Skeeball-Champion.

Ted, hukuk fakültesinden beri burada Skee Ball şampiyonuyum.