Justizministerium için Almanca-Türkçe çeviriler:

Adalet Bakanlığı · diğer çevirileri

Justizministerium Adalet Bakanlığı

Ich habe einen Freund beim Justizministerium.

Adalet Bakanlığı'nda bir dostum var.

Mr. Rivera ist vom mexikanischen Justizministerium.

Bay Rivera Meksika'daki Adalet Bakanlığı'ndan.

Das FBI und das Justizministerium wussten es?

FBI ve Adalet Bakanlığı bunu biliyor mu?