König için Almanca-Türkçe çeviriler:

kral · papaz · şah · diğer çevirileri

König kral

Heute Abend speisen wir wie Könige.

Bu gece, krallar gibi yiyeceğiz.

König Egbert wünscht, dass ich euch mögliche Bedingungen eines Abkommens vorlege.

Kral Ecbert hepinizin huzurunda anlaşmanın ana hatlarını belirlememi istedi.

Wenn er König wird, wird alles anders.

Kral olduğunda her şey çok farklı olacak.

König papaz

Drei Dreien, Könige, Buben, drei Dreien.

Üç üçlü, Papazlar, valeler. Üç üçlü.

He, Barry, drei Königinnen, zwei Könige

Hey, Barry, üç kız, iki papaz.

Könige und Asse.

Papazlar ve aslar.

König şah

Also weiß der König nichts über Shah-Mat? Shah-was?

Yani Kral Şah-Mat hakkında hiçbir şey bilmiyor mu?

Könige und Bauern.

Şahlar ve piyonlar.

Du bist König, Kaiser, Schah!

Sen patronsun, kral, şah