Königin için Almanca-Türkçe çeviriler:

రాణి · kraliçe · vezir, veziri · diğer çevirileri

Königin రాణి

Heute Nacht, wenn diese Knospe erblüht, wird eine neue Königin geboren!

Bu gece, bu gonca açtığında, yeni bir kraliçemiz olacak!

Eine Königin brachte dich her. Vielleicht schickt eine andere dich zurück?

Seni buraya bir kraliçe getirdi, neden bir kraliçe geri göndermesin?

Kandaules erzählt Gyges, daß die Königin jede Nacht das Gleiche tut.

Candaules. Candaules Gyges'e kraliçenin her gece aynı şeyi yaptığını söyledi.

Königin kraliçe

Ich werde eine Prinzessin sein, eines Tages sogar eine richtige Königin.

Bir gün prenses olacağım. Hatta gerçek bir kraliçe bile olabilirim.

Königin Mary, meine Entschuldigung.

Kraliçe Mary, özür dilerim.

Regina wurde Königin.

Regina kraliçe oldu.

Königin vezir, veziri

Wir haben jetzt das Telefon und die weiße Königin.

Şimdi elimizde bir cep telefonu, bir de beyaz vezir var.