Künstlerin için Almanca-Türkçe çeviriler:

sanatçı · bayan sanatçı · diğer çevirileri

Künstlerin sanatçı

Sie ist eine wahre Künstlerin.

Evet gerçek bir sanatçı.

Sie sind Künstlerin?

Sen sanatçı mısın?

Mauras Mutter ist Künstlerin und sie lehrt Kunstgeschichte, deshalb ist sie viel gereist.

Uh, Maura'nın annesi bir sanatçı ve sanat tarihi profesörü. bu yüzden çok seyahat etti.

Künstlerin bayan sanatçı

Sind Sie Künstlerin, Miss March?

Sanatçı mısınız Bayan March?