Kiki

Don't Go Breaking My Heart." Elton John, Kiki Dee.

Don't Go Breaking My Heart." Elton John, Kiki Dee.

Das sind ihre berühmten Beine, und das ist ihre Schwester Kiki.

Bu onun ünlü bacakları. Bu da meşhur kız kardeşi Kiki.

Jules Kiki Cobb!

Jules Kiki Cobb!

Ah, Kiki Dee.

Ah, Kiki Dee.

Es wird bald dunkel, Kiki.

Çok yakında hava kararacak

Kiki, das ist Mr. Lee.

Kiki, bu Bay Lee.

Nikki, Kiki, hi.

Nikki, Kiki, selam.

Keine schnüffelnden Kinder, du, Kiki, ich und Ron.

Burnunu sokacak çocuklar olmayacak. Sen, Kiki, ben ve Ron.

Netter Versuch Kiki.

İyi bir denemeydi

Wer ist das, Kiki?

O kim, Kiki mi?