Killian

Aber der wahre Killian wird sich schließlich wie immer zeigen

Ama gerçek Killian her zaman kendini eninde sonunda gösterir.

Aber diese Ideenschmiede wurde von Killian mit Militärgeldern finanziert.

Evet ama Killian o kuruluşu askeri sözleşmelerle oluşturmuş.

Killian, jemand hat diesen Schneemann erschaffen.

Killian, bu kardan adamı biri yarattı.

Es geht um Killian, oder?

Konu Killian, değil mi?

Es gibt da kein "uns", Killian.

"Biz" diye bir şey yok Killian.

Killian, was ist mit dir passiert?

Killian, sana ne oldu böyle?

Killian, was ist das?

Killian, bu da neyin nesi?

Dann wird es nicht gut für dich enden, Killian.

Bu işin sonu senin için iyi olmayacak Killian.

Ich muss das tun, Killian.

Bunu yapmam gerek, Killian.

Killian ist sterblich.

Killian bir fani.