Kinderbuch

Klingt wie ein Kinderbuch.

Çocuk kitabı ismi gibi olmuş.

Warum zeichnet jemand so etwas in ein Kinderbuch?

Biri niye çocuk kitabına böyle bir şey çizer ki?

Denkst du, das ist alles wie in einem Kinderbuch?

Sence bunun hepsi bir çocuk kitabı mı?

Wenn es ein Kinderbuch wäre.

Tabii çocuk kitabı olsaydı.

Jemand hat mir ein Kinderbuch geschickt.

Biri bana çocuk kitabı gönderdi.

Ein Kinderbuch über griechische Mythologie.

Yunan mitolojisiyle ilgili bir çocuk kitabı.

Was für ein Kinderbuch, nicht?

Bir çocuk kitabı, değil mi?