Klingonenkind

Das ist sehr großzügig, Worf, aber er ist kein Klingonenkind.

Bu çok cömertçe Worf, ama o bir Klingon çocuğu değil.