Klugheit için Almanca-Türkçe çeviriler:

bilgelik · akıllılık · zekilik · diğer çevirileri

Klugheit bilgelik

Klugheit ist unbezahlbar.

Bilgeliğe paha biçilemez.

Wahrheit und Klugheit.

Doğruluk ve bilgelik.

Klugheit akıllılık

Klugheit ist gut, Geduld besser.

Akıllılık iyidir, sabır daha iyi.

Klugheit zekilik

Eure Klugheit, liebe Mutter, ist lebensgefährlich.

Sizin zekilik, sevgili anne, öldürücüdür.