Knochen için Almanca-Türkçe çeviriler:

kemik, kemikler · kemik doku · diğer çevirileri

Knochen kemik, kemikler

Sie müssen unseren Leuten einen Knochen zuwerfen, sonst könnten Sie sie entgültig verlieren.

Bizim insanlara bir kemik atmalısınız yoksa onları sonsuza dek kaybedeceksiniz.

Links ist ein kleiner Knochen.

Sol tarafında küçük bir kemik vardır.

Ich zählte insgesamt neun gebrochene Knochen.

Üçünde toplamda dokuz kırık kemik saydım.

Knochen kemik doku

Spuren von Knochen und Gewebe.

Kemik ve doku örnekleri.