Kohlendioxid

Kohlendioxid kann Halluzinationen hervorrufen, Sinne beeintrachtigen.

Karbondioksit halüsinasyona yol açar, karar vermeyi zorlaştırır.

Inerter Stickstoff, hohe Konzentration an Kohlendioxid-Kristallen, Methan

Atıl nitrojen, karbondioksit kristallerinde yüksek yoğunluk, metan

Kohlendioxid plus Wasser.

Karbondioksit artı su.

Zum Anti-Verwandlungsprozess gehört unbedingt Kohlendioxid.

Karbon dioksit anti-mutasyonik işlem için esastır.

Kohlendioxid und Methan sind auf roten Levels.

Karbondioksit ve metan, kritik düzeye yaklaşıyor.

Eine dichte Atmosphäre mit dickem Wasserdampf und viel Kohlendioxid.

Yoğun su buharı ve karbondioksitle dolu bir atmosfere.