Konzert için Almanca-Türkçe çeviriler:

konser · konçerto · diğer çevirileri

Konzert konser

Wir planten für heute Abend ein Konzert.

Bu akşam için bir konser planlamıştık.

Beim Konzert spürte ich etwas.

Konserde bir şey hissettim.

Es ist wie ein Konzert, richtig?

Konser gibi bir şey, değil mi?

Konzert konçerto

Das Konzert für Violine und Orchester.

Keman ve orkestra için konçerto. Duyamadım.