Kopf için Almanca-Türkçe çeviriler:

kafa · baş · kelle · beyin · diğer çevirileri

Kopf kafa

Ich habe noch nie einen aufgespießten Kopf gesehen.

Daha önce hiç tuzlanmış bir kafa görmemiştim.

Ein abgetrennter Kopf!

Kesilmiş bir kafa!

Morgan, dein Kopf ist leer.

Morgan, senin kafan boş.

Kopf baş

Verschränken Sie Ihre Hände hinter Ihrem Kopf.

Ellerini birbirine kenetle, onları başının arkasına koy.

Ihren hübschen Kopf.

Onun güzel başını.

Ich wende den Kopf und erhasche den Schimmer eines rotbraunen Felles.

Başımı çevirdim ve gözüme kırmızımsı kahverengi bir postun parıltısı ilişti.

Kopf kelle

Ihren Kopf, natürlich.

Tabii ki kelleni.

Du wirst mehr Steuern eintreiben, oder deinen Kopf verlieren.

Ya daha fazla vergi toplayacaksın ya da kelleni kaybedeceksin.

Und der Bürgermeister, fürchte ich, fordert Ihren Kopf.

Korkarım belediye başkanı da senin kelleni istiyor.

Kopf beyin

ISA, Kolumbianer, Israelis, alle wollen den Kopf eines bescheidenen Webdesigners, anstatt eines Superhirns.

ISA, Kolombiyalilar, israilliler, hepsi düsük seviyeli bir tasarimcinin pesinde onu aramak yerine isin arkasindaki beyni.

Du hast kein Gehirn in deinem Kopf, oder?

Kafanın içinde bir beynin yok değil mi?

Dr. King hier, ich brauche eine Ventrikulostomie und ein CT-Scan des Kopfes.

Ben Dr. King, beyin ameliyatı hazırlığı ve kafa tomografisi istiyorum. Hayır, hemen.