Kunden için Almanca-Türkçe çeviriler:

müşteri · diğer çevirileri

Kunden müşteri

Ein guter Kunde, oder?

İyi bir müşteri değil mi?

Ich habe einen Kunden dabei.

Bir de müşteri getirdim.

Diese Leute sind unsere Kunden.

Oysa bu insanlar bizim müşterilerimiz.