Lärm için Almanca-Türkçe çeviriler:

gürültü · diğer çevirileri

Lärm gürültü

Der Lärm macht mich wahnsinnig.

Bu gürültü beni deli ediyor.

Warum der Lärm?

Ne bu gürültü?

Dann hörte ich Lärm und

Sonra bir gürültü duydum ve