Landes

Ich kann dich innerhalb vier Stunden außer Landes bringen.

Seni dört saat içinde ülke dışına çıkarabilirim.

Andere Länder haben auch große Armeen.

Başka ülkelerin de iyi orduları var.

Treiben diese Länder herum, oder sind sie unten verankert?

Bu ülkeler sürükleniyorlar yoksa demir mi almışlar?

Armselige Länder, negativ.

Fakir ülkeler, olumsuz.

Länder wollten uns helfen.

Ülkeler yardım etmek istiyordu.

Dies ist Apachen-Land.

Burası Apaçi toprağı.

Reiche Länder helfen Somaliern gern.

Zengin ülkeler Somalililere yardıma bayılır.

Hier? Ein Freizeit-Nirvana für nordische Länder.

İskandinav ülkelerinin uğrak yeri olacak.

Wir nennen sie Land-Seelöwen.

Onlara kara deniz aslanları diyoruz.

Weg. Außer Landes.

Gitti, ülke dışına.