Lava için Almanca-Türkçe çeviriler:

lav, Lava · diğer çevirileri

Lava lav, Lava

Die Sonne hätte eine höllenartige Szenerie aus geschmolzener Lava beschienen.

Güneş sadece erimiş lavlardan oluşan nahoş bir manzarayı süzüyordu.

Willkommen zurück in Lava Springs.

Lava Springs'e tekrar hoş geldiniz.

Ich sehe echte Lava, weil du fortgehst.

Gerçek lav görüyorum ben çünkü gidiyorsun.