Leiche için Almanca-Türkçe çeviriler:

ceset · ölü · leş · kadavra · diğer çevirileri

Leiche ceset

Warum sollte jemand eine Leiche klauen?

Neden birisi bir ceset çalmak istesin?

Hier sind überall Leichen.

Her yerde ceset var.

Wie bei einer Leiche?

Bir cesetten gibi mi?

Leiche ölü

Man verbrennt Leichen nur, um die Todesursache zu verschleiern, und es gibt keine Patronenhülsen.

Cesetleri sadece ölüm nedenini gizlemek için yakarsın ve ortada mermi kovanı da yok.

Aber eine Leiche, ein lebloser Körper einen Moment.

Ama bir beden, ölü bir beden durun bir dakika.

Leiche leş

Ihr Aasgeier könnt 'ne andere Leiche zerfleddern.

Tory. Başka bir leşin peşine düşün, pis akbabalar.

Leiche kadavra

Ducky stahl eine Leiche?

Ducky bir kadavra çaldı?