Live Schaltung

Wir hören mit Prescott und dem Justizminister eine Live-Schaltung ab.

Prescott ve başsavcıyla birlikte bir canlı bağlantı dinleyeceğiz.

Ich sage die Live-Schaltung ab.

Canlı yayını iptal ediyorum.