Loch için Almanca-Türkçe çeviriler:

delik · çukur · oyuk · diğer çevirileri

Loch delik

Pechschwarze Augen, wie zwei dunkle Löcher.

Kapkara gözler. İki kara delik gibi.

Für eine Ratte ist ein kleines Loch wie eine Tür.

Bir fare için küçük bir delik kapı demektir.

Captain, da ist ein Loch.

Kaptan, bir delik var.

Loch çukur

Ich behandle jedes Loch, das ich grabe wie eine Lady. Eine sehr besondere Lady.

Açtığım her çukura bir hanımmış gibi davranırım, çok özel bir hanım.

Und jetzt grabt ihm ein Loch.

Şimdi onun için bir çukur kazın.

Nur ein Haufen Blätter und ein Loch im Boden.

Sadece bir yığın yaprak ve bir çukur var.

Loch oyuk

Nicht in einem feuchten, schmutzigen Loch voller Würmer und Modergeruch.

Öyle solucanla dolu, pis kokulu nemli bir oyuktan söz etmiyorum.