Lollys'

Als meine Schwester dieses Liebesarrangement traf, erwähnte sie da Lollys' ältere Schwester?

Ablam bu aşk birlikteliğini ayarlarken Lollys'in ablası olduğundan bahsetti mi?

Lollys wird Ser Willys Bracken heiraten.

Lollys, Sör Willis Bracken ile mi evlenecek?

Dann bekommt Lollys die Burg.

O zaman Lollys kaleyi alır.

Ich heirate Lollys Schurwerth.

Lollys Stokeworth ile evleneceğim.