Lord için Almanca-Türkçe çeviriler:

Lord · Lort · efendi · diğer çevirileri

Lord Lord

Seit dieser Keiler seinen Bruder tötete, will jeder Lord gekrönt werden.

O yabandomuzu kardeşini öldürdüğünden beri her lord taç töreni istiyor.

Mr. Und Mrs. Lord, Miss Imbrie und ich haben uns Gedanken gemacht.

Bay ve Bn Lord, Bn Imbrie ve benim size söyleyeceklerimiz var.

Lord Rahl will euch lebendig.

Lord Rahl sizi canlı istiyor.

Lord Lort

Lord Lymans Sohn.

Lort Lyman'ın oğlu.

Lord Willoughby, sie liebt mich!

Lort Willoughby, o beni seviyor!

Vielleicht hat ihm Lord Arryn etwas Geld hinterlassen?

Belki de Lort Arryn ona biraz para bırakmıştır?

Lord efendi

Hör mich an, Lord Garth.

Beni dinle Efendi Garth.

Lord Takeda, ich bin kein Krieger.

Efendi Takeda, ben savaşçı değilim.

Lord Yu ist kein Gott.

Efendi Yu tanrı değildir.