Mächtigste

Wiedererlangte Unschuld kann genauso mächtig sein wie angeborene, Liebes.

Kazanılmış masumiyet de doğuştan gelen masumiyet kadar güçlü olabilir.

Aber sie können auch ein mächtiger Verbündeter sein.

Ama aynı zamanda çok güçlü bir müttefik olabilirler.

Angst ist ein mächtiger Motivator.

Korku, güçlü bir motivasyon aracıdır.

Eine sehr mächtige Vision.

Bu çok güçlü bir öngörü.

Dein Blut ist ein mächtiges Bindemittel für einen Hexenspruch.

Kanın bir cadının sihri için etkili bir bağlayıcı element oluyor.

Sie fühlen sich jetzt mächtig oder?

Kendini şu an güçlü hissediyorsun değil mi?

Ein ziemlich mächtiger Feind.

Oldukça güçlü bir düşman.

Angst ist eine mächtige Waffe.

Korku, çok güçlü bir silahtır.

Wut kann eine mächtige Emotion sein.

Öfke güçlü bir his olabilir.

Gier ist ein mächtiger Antrieb.

Açgözlülük çok kuvvetli bir güçtür.