Magazine için Almanca-Türkçe çeviriler:

dergi · magazin · diğer çevirileri

Magazine dergi

Das Cardillo-Stipendium. Es ist ein Geldpreis und ein Sommerpraktikum in einem Magazin.

Cardillo Birliği'nin yarışması, nakit ödülü ve bir dergide yaz staj fırsatı var.

Ich bin nur ein Zyniker mit einem Schrank voller national Geographic-Magazine.

Ben de dolabı National Geographic dergileri ile dolu, alaycı bir havacıyım.

Es wird nie in einem medizinischem Magazin sein, aber es sollte.

Hiçbir zaman tıbbi bir dergide yayınlanmayacak ama aslında olmalı.

Magazine magazin

Scoop Chang, "New New York Magazine",

Scoop Chang, New New York Magazin'den.

New York Magazine, um Gottes willen?

New York Magazine? Tanrı aşkına!

Mike Donaldson vom Magazin People.

Mike Donaldson, People Magazine.