Make up

Hier sind dein Insulin, eine Bürste, Feuchtigkeitscreme, Make-up.

İşte insulinin. İçerinde bir çanta var. Fırça, nemlendirici, makyaj malzemesi.

Schuhe? Oder Make-up für deine bezaubernden Lippen, deine Augen

Ayakkabı ya da makyaj malzemesi, güzel dudakların için?

Vielleicht ein bisschen Make-up.

Belki biraz makyaj lazım.

Ich habe Make-Up für ihn aufgegeben.

Onun için makyaj yapmayı bıraktım.

Make-up bringt überhaupt nichts!

Makyajın hiçbir anlamı yok!

Make-up, Haare, Haltung.

Makyaj, saç, tavrlar.

Sie brauchen Make-up.

Makyaja ihtiyacınız var.

Mach Make-up drauf!

Üstüne makyaj yap.

Ist Make-up wirklich nötig?

Makyaj lazım gerçekten?

Bedeutet "" Make-up"", oder?

" Makyaj" demek, değil mi?