Male için Almanca-Türkçe çeviriler:

kez · defa · kere · işaret · diğer çevirileri

Male kez

Systematisch, deswegen habe ich ihn unzählige Male angeheuert.

Sistemli çalışır. Bu yüzden onu sayısız kez kiralamışımdır.

Ich habe euch unzählige Male gesagt, das blaue Licht ist für "Night and Day".

Sana milyonlarca kez söyledim. Mavi ışık "Night and Day" şarkısı için.

Und nicht nur ein oder zwei Mal, sondern immer wieder und wieder. Unzählige Male.

Hem bir ya da iki kere de değil, tekrar tekrar sayısız kez geleceklerdir.

Male defa

Viele Male erobert.

Birçok defa fethedildi.

Und Alex und ich haben den Tod dutzende Male ausgetrickst.

Ama Alex ve ben, "Ölüm" ü defalarca kandırdık.

Ich habe es hunderte Male gesehen.

Hem de yüzlerce defa gördüm.

Male kere

Und nicht nur ein oder zwei Mal, sondern immer wieder und wieder. Unzählige Male.

Hem bir ya da iki kere de değil, tekrar tekrar sayısız kez geleceklerdir.

Walt Cummings habe ich einige Male getroffen, ja.

Walt Cummings. Onunla birkaç kere görüştüm, evet.

Male işaret

Sie hätten auch ein Straßenschild malen können.

Bir yol işareti çizebilirlerdi en basitinden,