Maler için Almanca-Türkçe çeviriler:

ressam · boyacı · diğer çevirileri

Maler ressam

Jeder nichtsnutziger Faulenzer nennt sich selber einen Maler.

Bir işe yaramayan her serseri kendisine ressam der.

Gott ist bestimmt Maler.

Tanrı bir ressam olmalı.

Diesen Maler verbanne ich nach Niemandsstadt.

Şu ressamı da Sefilanya'ya sürüyorum.

Maler boyacı

Nein, kein maler.

Hayır, boyacı olmaz.

Der Maler kommt Sonntag.

Boyacı da pazar günü gelecek.

Wann kommen die Maler?

Boyacı ne zaman geliyor?