Mann için Almanca-Türkçe çeviriler:

adam · erkek · koca · insan · · er · diğer çevirileri

Mann adam

Meine Pagen sollen gekleidet sein wie sylvanische Nymphen, meine Männer wie grasende Satyrn,

Uşaklarım orman perileri gibi giyinecek. Adamlarım, çayırda otlayan satirler gibi

Wegen Männern wie Euch.

Senin gibi adamlar yüzünden.

Ich möchte wirklich gerne sehen wie ein Mann einen Frauen-Stil kämpfen kann.

Gerçekten görmek istiyorum. Nasıl bir maço adam bir kadının dövüş sanatını kullanır.

Mann erkek

Geschichtenbücher für Frauen, heilige Bücher für Männer.

Kadınlar için romanlar, erkekler için dini kitaplar.

Wieso keine Männer?

Niçin erkekler değil?

Witzig, ich dachte nämlich eher an Joey Tribbiani, Mann Frau.

Tuhaf çünkü ben de Joey Tribbiani erkek kadın olduğunu sanıyordum.

Mann koca

Eigentlich braucht dein Ex-Mann deine Hilfe.

Aslında, eski kocanın yardımına ihtiyacı var.

Mrs. Norcut hat den Verstorbenen als Ihren Mann identifiziert, John H. Norcut.

Bayan Norcut rahmetliyi teşhis etti kocası, John H. Norcut imiş.

Er ist mein Mann und Abel ist unser Sohn.

O benim kocam ve Abel da bizim oğlumuz.

Mann insan

Diese Männer haben ihrer Stadt unermüdlich gedient.

Bu insanlar şehre bıkmadan hizmet ettiler.

Hunderte von Menschen, Männer, Frauen, Kinder getötet.

Yüzlerce insan Erkekler, kadınlar, çocuklar Ölmüşlerdi.

Von Männern wie Jimmy Brennan.

Jimmy Brennan gibi insanların.

Mann

Das ist Opa, das ist Alices Vater, ihre Schwester mit Mann, Ed Carmichael.

Büyükbaba, Alice'in babası, kız kardeşi ve onun eşi Ed Carmichael.

Ich möchte ein guter Mann sein.

İyi bir olmak istiyorum.

Ladies und Gentlemen, mein Mann, Präsident Frank Underwood.

Bayanlar ve baylar, eşim, Başkan Frank Underwood.

Mann er

Haben Sie Ihrenn Mann lieben?

E? er kocan? z sevmek mi?