Masse için Almanca-Türkçe çeviriler:

kütle · kitle · madde · diğer çevirileri

Masse kütle

Eine wabbelnde, glänzende Masse.

Bıngıldayan, parlak bir kütle.

Energie nahe kritischer Masse.

Güç çekirdeği kritik kütlede.

Eine Art organische Masse.

Bir tür organik kütle.

Masse kitle

Das wird üblicherweise als eine Art pulsierende Masse vorgestellt.

Bu genelde karşımıza atımlı kitleler olarak çıkardı.

Uh, Dr. Grey Ist das eine Masse?

Doktor Grey bu bir kitle mi?

Keine Verdickung, keine Masse. Kein Krebs.

Rahminde ne kalınlaşma ne de kitle var.

Masse madde

Etwas Wachstumsfaktor hinzufügen, damit die Zellen eine kritische Masse für die Erbgutsequenzierung bilden.

Büyümeye yardımcı madde ekliyorum. Böylece hücreler genom dizileme için gerekli kütleye erişecekler.