Materie için Almanca-Türkçe çeviriler:

madde · diğer çevirileri

Materie madde

Sie entstehen durch bestimmte Materie-Antimaterie-Reaktionen.

Madde-antimadde tepkimesinin belirli türleri tarafından oluşturulurlar.

Sensoren zeigen eine kristalline Struktur unbestimmter Materie an.

Sensörler, belirsiz bir maddenin kristal yapısında olduğunu belirtiyor.

Eine neuartige Formel, ausschließlich für unseren Markt erforscht: die pulverisierte Anti-Materie.

Devrim niteliğinde formül sadece bizim piyasamız için, toz halinde anti madde.