Medikit

Dort drüben ist ein Medikit.

Orada medikal bir kit var.