Medizinschule

Sie waren an der Medizinschule.

Siz de tıp fakültesine gittiniz.

Dr. Weichei von der Weichei Medizinschule.

Pısırık tıp fakültesinde Dr. Pısırık.

Naomi von der Medizinschule, sie ist dort eine Fruchtbarkeitsspezialistin, und Sie ist eine fantastische Frau.

Tıp fakültesinden arkadaşım Naomi, Orada doğurganlık uzmanı olarak çalışıyor Ve o harika bir kadın.

Wer würde die Medizinschule überstehen?

Tıp fakültesine kim katlanırdı ki?

Ich will an die Medizinschule.

Tıp fakültesine gitmek istiyorum.

Die wohl beste Medizinschule in der Ukraine.

Belki de Ukrayna'daki en iyi tıp fakültesi.

Henry wollte an die Medizinschule.

Henry tıp fakültesine gitmek istiyor.

Die Medizinschule ist hart.

Tıp fakültesi bayağı zor.

Klassenbeste der Northwestern Medizinschule.

Northwestern Tıp Fakültesinde sınıf birincisi.

Juhu! Wie auf der Medizinschule.

Yaşasın, tıpkı ortaokuldaki gibi!