Meister için Almanca-Türkçe çeviriler:

usta · üstad · üstat · şampiyon · diğer çevirileri

Meister usta

Ein Meister-Spion der immer einen Plan hat.

Her zaman planı olan usta bir ajan için.

Wir hatten einen Meister, aber er hat uns verlassen.

Bir usta vardı ama, o bizi terk etti yani.

Was machen sie hier, Meister Teng?

Usta Tang, Burada ne yapıyorsunuz?

Meister üstad

Jedi-Meister Sifo-Dyas ist doch noch ein führendes Mitglied des Jedi-Rates oder nicht?

Üstad? Üstad Jedi Saifa Dias hâlâ Jedi Konseyi' nin başkanıdır, öyle değil mi?

Meister, Kong Qiu verlangt Euch zu sehen.

Üstad, Kong Qiu sizi görmek istiyor.

Einem alten Freund wie Meister Kenobi.

Eski bir arkadaş, Üstad Kenobi gibi.

Meister üstat

Meister Henslowe, Ihr habt Eure Darsteller, ausgenommen Thomas Kent.

Üstat Henslowe, aktörlerinizi aldınız. Thomas Kent hariç.

Eine schöne Leinwand, Meister Phineus.

Bu harikulade bir tuval Üstat Phineus.

Meister Yoda, Sie haben mich gerufen?

Üstat Yoda, beni mi çağırdınız?

Meister şampiyon

Du und ich, wir werden Meister!

Sen ve ben, biz şampiyon olacağız!

MEISTER CHAITANYA CHOPRA

ŞAMPİYON CHAITANYA CHOPRA

Und ich bin ein Meister im Spucken.

Ayrıca ben de şampiyon bir tükürükçüyüm.