Metropolitan

Sarah Jane Smith, war eine freie, nachforschende Journalistin, früher beim Metropolitan Magazin.

Sarah Jane Smith, Metropolitan Dergisi'nde eskiden bağımsız araştırmacı bir gazeteciydi.

Metropolitan Museum, Morgan Library, French Culinary Institute, New York Stock Exchange.

Metropolitan Sanat Müzesi, Morgan Kütüphanesi, Fransız Aşçılık Enstitüsü New York Borsası.

Granborough Road. Eine alte U-Bahnstation auf der Metropolitan Line.

Grandborough Yolu, metro hattındaki eski bir tüneldeki istasyondur.

Ich arbeite im Metropolitan Museum.

Ben Metropolitan Müzesi'nde çalışıyorum.

Ich war im Metropolitan Kunstmuseum bei einer Benefiz-Veranstaltung.

Metropolitan Müzesindeki hayır kurumları için açık arttırmadaydım.

Mittagessen im Metropolitan Club?

Metropolitan Club'da öğlen yemeği.

Atlanta Metropolitan Hospital.

Atlanta Metropolitan Hastanesi.

Es gab eine Matinee von La Traviata im Metropolitan.

Metropolitan tiyatrosunda La Traviata'nın bir matinesi vardır.

Jenny Tuffle in der Metropolitan.

Jenny Tuffle Metropolitan Operası'nda.