Michael

Rechts hinter Dir,Michael.

Tam arkandayım, Michael.

Ich wollte dich gerade anrufen, Michael.

Michael, ben de tam seni arayacaktım.

Michael, Michael, Ich brauche eine Antwort.

Michael, Michael. Bir cevap istiyorum.

Sie ist meine Freundin, Michael!

O benim arkadaşım, Michael!

Wir brauchen Ihre Hilfe, Michael.

Yardımına ihtiyacımız var Michael.

In dieser Michael Jackson-Fantasie, wie ist Ihre Freundschaft erwidert worden?

Bu Michael Jackson hayalinde, arkadaşlığının karşılığını nasıl alıyorsun?

Michael, können sie mich hören?

Michael, beni duyabiliyor musun?

Wenn etwas falsch läuft oder eine Falle ist Michael

Eğer bir şey ters giderse veya bu bir tuzaksa

Jemand braucht deine Hilfe, Michael.

Birinin yardımına ihtiyacı var, Michael.

Michael wird einen guten Anwalt brauchen.

Michael'ın iyi bir avukata ihtiyacı olacak.