Mittel için Almanca-Türkçe çeviriler:

araç · Orta · alet · madde · yol · çare · şey · diğer çevirileri

Mittel araç

Emotionen können starke Mittel sein.

Duygular, güçlü bir araçtır.

Ich benutzte ein kinästhetisches Mittel, um es etwas aufzupeppen.

Biraz çekici olması için kinesthetic bir aracı kullandım.

Psychopathische Gewalt ist vornehmlich zielorientiert, ein Mittel zu einem sehr bestimmten Zweck.

Psikopatik şiddet genellikle hedef amaçlıdır belirli bir son için bir araçtır.

Mittel Orta

Er ist eine Art Mittel-Manager einer großen Firma.

Büyük bir şirkette orta seviyeli bir müdür gibi bir şey.

Ein Hunky Dunker, Barbecue Hunky Dunky Dip und ein Mittel Mucky.

Bir adet barbeküde pişirilmiş Hunky Dunker, ve bir orta boy Mucky

Mittel, groß, groß, klein, ganz klein

Orta, büyük, büyük, küçük, çıtıpıtı.

Mittel alet

Dann ist er ein Mittel.

O halde bu bir alet.

Mittel madde

Keine chemischen Mittel mit bioaktiven Eigenschaften entdeckt.

Biyo etken özellikleri olan kimyasal madde saptanmadı.

Mittel yol

Der Zweck heiligt die Mittel.

Amaca giden her yol mubahtır.

Mittel çare

Sie können eine Hirnbiopsie durchführen, aber nur als letztes Mittel.

Beyin biyopsisi yapabilirsin ama sadece son çare olarak.

Mittel şey

Er ist eine Art Mittel-Manager einer großen Firma.

Büyük bir şirkette orta seviyeli bir müdür gibi bir şey.