Moleküle

Durch Magnetwellen schrumpfen Silikon-Moleküle.

Manyetik dalgalar silikon moleküllerini eritiyormuş.

Weshalb entfernen sich Moleküle voneinander?

Neden moleküller birbirlerinden uzaklaşır?

Zwei Moleküle wurden transponiert.

Bu iki molekül yer değiştirmiş.

Diese Simulation zeigt die Moleküle in ihrem ungebundenen Zustand.

Bu similasyon moleküllerin kararsız durumunu gösteriyor, oldukça kararsız..

Gott sei Dank sind die hypodontischen Moleküle unbeschädigt.

Şükürler olsun ki, hipodontikal moleküller hasar görmemiş.

Die Moleküle erzeugten nukleonische Partikel.

Moleküller nükleonik parçacıklar yayacaktır.

Die Moleküle verbleiben vorübergehend im Laserstrahl.

Ve moleküller lazer ışının içinde asılı kalıyorlar.

Und das die Moleküle eines stabileren superschweren Elementes.

Bu moleküller daha kararlı süper ağır bir maddenin molekülleriyse?

Die Adipose Kapsel enthält eine synthetische mobilisierende Lipase, die an ein langes Protein-Molekül gebunden ist.

Adipose, geniş bir protein molekülüne bağlı, lipazı harekete geçiren sentez haline getirilmiş bir mamuldür.

Ein Molekül reguliert die synaptische Konzentration

Hüçre içi bir molekül, sinaptik konsantrasyonu düzenliyor.