Monsieur için Almanca-Türkçe çeviriler:

Mösyö · diğer çevirileri

Monsieur Mösyö

Faszinierende Vorstellung, wie immer, Monsieur English aber ich befürchte, wir müssen weitermachen.

Her zamanki gibi büyüleyici bir performans, Mösyö English ama korkarım devam etmek zorundayız.

Monsieur, ich bin General le Claire.

Mösyö, ben General le Claire.

Noch eine Frage, Monsieur.

Son bir soru daha, Mösyö.