Muss için Almanca-Türkçe çeviriler:

şart · emir · diğer çevirileri

Muss şart

General. Wir müssen unbedingt zurück

General, geri gitmemiz şart.

Eine Bedingung: Es muss großartig sein.

Tek bir şartla, muhteşem olmalı.

Du hast zwei Gläser Traubensaft getrunken. Du musst Pipi.

İki bardak üzüm suyu içtin, çiş yapman şart, biliyorum.

Muss emir

Wir müssen schriftliche Befehle archivieren.

Yazılı emirleri dosyalamak zorundayız. Buna mecburuz.

Ich muss meine Befehle ausführen.

Ben emirleri yerine getirmeliyim.

Wir müssen den Rückzug anordnen.

Artık geri çekilme emri vermeliyiz.