Name için Almanca-Türkçe çeviriler:

isim · ad · nam · özel ad · özel isim · soyadı · diğer çevirileri

name

Name isim

Wir brauchen einen anderen Namen ein bestimmter Held.

İhtiyacımız olan başka bir isim belirli bir kahraman.

Niemand nennt Namen.

Kimse isim vermiyor.

Fi hat einen Namen.

Fi bir isim bulmuş.

Name ad

Gott gibt ihm einen Namen.

Tanrı ona bir ad verir.

Mit einem toten Mann namens Marvin Hinton aka Frederick LeClair.

Marvin Hinton diye ölü bir adamla. namıdiğer Frederick LeClair.

Dann traf ich diesen seltsamen Mann namens Samuel.

Sonra şu tuhaf adamla tanıştım, adı Samuel.

Name nam

Mein Name ist Bruder Macro, alias " Big Mac".

Adım, Macro kardeş, nam diğer, " Büyük Mac".

Christopher came in the name ofSpain

Kristof geldi konuşarak İspanya namına

Name özel ad

Vor allem einem Typen namens Katashi.

Özellikle de Katashi adında bir adamla.

Name özel isim

Es sind viele Namen, vor allem, wenn man die Nachkommen dazurechnet.

Çok isim var, özellikle de soyundaki kişileri de ekleyince.

Name soyadı

Steve änderte seinen Namen auf Frezelli.

Steve soyadını Frizelli olarak değiştirmiş.