Namens için Almanca-Türkçe çeviriler:

adında · isim · diye · ad · diğer çevirileri

Namens adında

Chronische Heiserkeit ist ein Symptom für eine Krankheit namens stille Thyreoiditis.

Kronik ses kısıklığı sessiz tiroidit olgusu adı verilen bir rahatsızlığın belirtisidir.

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufe ich dich Étienne Marie

Baba Oğul ve Kutsal Ruh adına seni vaftiz ediyorum Etienne Marie Loic.

Und sie hat noch einen Klempner namens Ralph Elliot getötet.

Ralph Elliot adında bir de sıhhi tesisatçı öldürmüş.

Namens isim

Wir brauchen einen anderen Namen ein bestimmter Held.

İhtiyacımız olan başka bir isim belirli bir kahraman.

Niemand nennt Namen.

Kimse isim vermiyor.

Fi hat einen Namen.

Fi bir isim bulmuş.

Namens diye

Dieser Typ schreit seinen eigenen Namen.

Bu herif bencilim diye bağırıyor.

Kleine Stadt namens Gunderson, glaube ich.

Gunderson diye küçük bir kasabada. Sanırım.

Ein Mädchen namens Natasha rief an.

Natasha diye bir kız arıyor.

Namens ad

Gott gibt ihm einen Namen.

Tanrı ona bir ad verir.

Mit einem toten Mann namens Marvin Hinton aka Frederick LeClair.

Marvin Hinton diye ölü bir adamla. namıdiğer Frederick LeClair.

Dann traf ich diesen seltsamen Mann namens Samuel.

Sonra şu tuhaf adamla tanıştım, adı Samuel.