noel

Noel

Dr. Helen Noel.

Dr. Helen Noel.

Atme nach "Noel" tief durch.

Noel" den sonra derin nefes al.

Wird Noel hier sein?

Noel burada olacak mı?

Dr. Helen Noel, Captain.

Dr. Helen Noel, Kaptan.

Es gibt kein "ich und Noel".

Ben ve Noel" diye bir şey yok.

Marys Vater, Noel Norman Dinkle, arbeitete in einer Fabrik. Er hängte die Schnüre an Teebeutel.

Mary'nin babası, Noel Norman Dinkle çay poşetlerine ip diken bir fabrikada çalışıyordu.

Du und ich, mit Noel.

Evet. Sen, ben ve Noel.

Das ist Noel Kahns Hütte.

Bu Noel Kahn'ın kulübesi.

Danke für die Pizza, Noel.

Pizza için teşekkürler, Noel.

Wie wär's dann mit einer Runde Wahrheit, Noel?

O zaman doğruluk oyununa ne dersin, Noel?