Nor

Tel shek anfar, tel nor moklan n'ral.

Tel shek anfar, tel nor moklan n'ral.

Kel nor shol ak'ra.

Kel nor shol ak'ra.

Hab Vertrauen, Rya'c. Rak'nor und ich sind nicht allein hier.

İnancını kaybetmemelisin, Ry'ac. Rak'nor ve ben yalnız gelmedik.

Tel nor, hatak mal shee.

Tel nor, hatak mal shee.

Ich diente unter Gul Dukat auf Terok Nor.

Terok Nor'da Gul Dukat için hizmet vermiştim.

Ich habe Bambusgras gefunden, dessen Blätter in Kaeng nor Mai som genutzt werden.

Tiliacora Triandra buldum. Kaeng Nor Mai Som'da kullanılan yapraklar. Tayland yemeği.

General Hammond, wir sollten sofort Rak'nor holen lassen.

General Hammond, Rak'nor'u hemen bulmak için izin istiyorum.