Norman

Sehr beeindruckend, Norman.

Çok etkileyici Norman.

Gute Nacht, Norman.

İyi geceler Norman.

Komm her, Norman.

Buraya gel, Norman.

Danke für dein Kommen, Norman.

Geldiğin için sağol, Norman.

Aber ich bin außerdem ihr Bruder, Norman.

Ama aynı zamanda onun kardeşiyim, Norman.

Ich wünschte, Norman wäre hier.

Keşke Norman da burada olsaydı.

Nächste Woche gleiche Uhrzeit, Norman?

Haftaya aynı saatte o zaman Norman?

Norman, kann ich hier schlafen?

Norman, burada uyuyabilir miyim?

Schau noch angenervter, Norman.

Biraz daha ezikleyerek bak, Norman.

Norman, kannst du mich hören?

Norman, Beni duyabiliyor musun?