Offen için Almanca-Türkçe çeviriler:

açıkça, açık · boş · candan · diğer çevirileri

Offen açıkça, açık

Unsere Ermittler fanden einen offenen Gullideckel fünf Blocks entfernt.

Araştırmacılarımız beş blok ötede açık bir delik bulmuşlar.

Offene Kabel, elektrische Brände.

Açık kablo uçları, elektrik yangınları

Ich bin immer offen.

Ben hep açık konuşurum.

Offen boş

Sie fanden ein offenes Fenster, leere Alkoholflaschen und ein benutztes Bett.

Açık bir pencere, boş likör şişeleri ve dağınık bir yatak bulmuşlar.

Offen candan

Natürlich, kraftvoll, offen, sorglos hemmungslos, gesund.

Doğal, gürbüz, açık, kaygısız cana yakın, sağlıklı.