Original için Almanca-Türkçe çeviriler:

orijinal · orjinal · asıl · özgün · diğer çevirileri

Original orijinal

Hat dieser Waggon eine original link-and-pin Kupplung oder die Miller Hook and Plattform?

Bu vagonda, orijinal Link and Pin bağlantısı yoksa Miller Hook platform mu var?

Hier haben wir einen original Frederick Fuchtner Nussknacker.

Burada orijinal bir Frederick Fuchtner Cevizkıran var.

Wir können die originale Spacetime-Kulisse besuchen.

Orijinal Dedektif'in çekildiği seti gezebileceğiz.

Original orjinal

Es ist authentisch, originale Scharniere, es ist keine Macke dran.

Otantik bir şey bu. Orjinal menteşeler, üzerinde tek bir çizik bile yok.

Das ist ein originaler Claude Monet, "Wasserlilien".

Bu bir orjinal Claude Monet, "Nilüferler.

Der originale Volldepp?

Orjinal Ayıboğan mı?

Original asıl

Sie sagten dir, du wärst das Original, nicht wahr?

Sana senin asıl olduğunu söylediler, değil mi?

Jetzt.. probier das Original.

Şimdi de asıl olanı dene.

Original özgün

Das ist ein Original von Clifton Bowles.

Bu özgün bir Clifton Bowles eseridir.

Also könnte das ein Irene Adler Original sein?

Bu Irene Adler'in özgün bir resmi olabilir mi?