Ort için Almanca-Türkçe çeviriler:

yer · mekan · şehir · kasaba · konum · alan · diğer çevirileri

Ort yer

Aber wir wollen einen sicheren Ort für sie finden.

Ama onlar için güvenli bir yer bulmaya çalışıyoruz.

Gestern träumte ich vom gleichen Ort.

Dün gece rüyamda aynı yeri gördüm.

Ich bringe euch an einen besonderen Ort.

Sizi çok özel bir yere götürüyorum.

Ort mekan

Wie immer, falscher Ort, falsche Zeit.

Her zamanki gibi yanlış zaman yanlış mekan.

Perfekter Ort für einen geheimes Zusammentreffen.

Gizli bir zirve için, kusursuz bir mekan.

Ich würde sogar behaupten, dass ein kanadischer Stripclub der wurderbarste Ort der Welt ist.

Hatta bir Kanada striptiz kulübünün dünyanın en büyülü mekânı olduğunu söyleyebilirim.

Ort şehir

Neue Orte, neue Städte

Yeni yerler, yeni şehirler

"Holly Tree", ist das eine Stadt, ein Ort oder?

Holly Tree, bu bir şehir mi, ya da yer mi, ya?

Ja, aber London ist ein großer Ort.

Evet ama Londra büyük bir şehir.

Ort kasaba

Vielleicht sollte dieser Ort weggeschwemmt werden.

Belki de bu kasabanın temizlenmesi gerekiyordu.

Ein Sklavenumschauplatz in Mississippi, ist kein empfehlenswerter Ort für dich.

Mississippi'de köle müzayedelerinin yapıldığı o kasaba senin için uygun bir yer değil.

Gibt es hier irgendwo einen richtigen Ort?

Buralarda bir yerde gerçek bir kasaba var mı?

Ort konum

Dies ist der Ort des vorgestellten, fantasierten Starrens.

İşte bu hayal edilenin konumu yani fantazileştiren Bakış'tır.

Neuer Ort: Torchwood!

Yeni konumu Torchwood!

Ort alan

Das Schlachtfeld ist kein Ort für Frauen.

Savaş alanı, kadınlara uygun bir yer değildir.

Eine Baustelle, der passende Ort, um eine Leiche zu vergraben.

İnşaat alanı. Cesedi gömmek için çok uygun bir yer.